Освітньо-професійна програма

«Позашкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки

галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

 

Організація позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

Проектні технології в позашкільній освіті

STEM-технології у позашкільній освіта

Організація вільного часу школярів

Документознавство у закладах позашкільної освіти

Комунікаційні технології у закладах позашкільної освіти

Спецкурс з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти

Спецкурс з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

Спецкурс з науково-технічного напряму позашкільної освіти

Спецкурс з фізкультурно-спортивного напряму позашкільної освіти

Спецкурс з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти

Спецкурс з туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти

Художнє конструювання

Спецкурс з гуманітарного напряму позашкільної освіт

Аналітика в позашкільній освіті

Міжнародний досвід позашкільної освіти

Міжнародні практики у позашкільній освіті

Організація аматорського колективу

Позашкільна освіта в літніх оздоровчих таборах

Організація масової роботи

Теорія і методика профільного навчання

Методологія і методи педагогічного дослідження

Технології культурно-дозвіллєвої діяльності

Організація освіти дорослих в закладах позашкільної освіти

Мультимедійні технології навчання в позашкільній освіті

Менеджмент у позашкільній освіті

Науково дослідна робота в позашкільній освіті

Дистанційні технології навчання в позашкільній освіті

Методика соціально-виховної роботи у позашкільній освіті

Технології педагогічної взаємодії у закладах позашкільної освіти

Організація освітнього процесу у групах продовженого дня загальноосвітніх закладів

Сучасні освітні технології

Інноваційна діяльність закладів позашкільної освіти

Декоративно-прикладне мистецтво та технічна творчість

Інноваційні педагогічні технології

Моніторинг гурткової роботи

Організація гурткової роботи

Основи факультативної роботи

Планування гурткової роботи

Тренінгові технології у позашкільній освіті

Організація дозвіллєвої діяльності в закладах позашкільної освіти

   
© ПОЗАШКІЛЛЯ ВРАЖАЄ