І. Нормативна частина

Цикл загальної підготовки

Освітня політика

Педагогіка і психологія вищої школи

Психологія позашкільної освіти

Філософія освіти         

Цикл професійної підготовки

Управління закладами позашкільної освіти 

Теорія і методика позашкільної освіти

Якість позашкільної освіти

Моніторинг та аналітика позашкільної освіти

Організація позашкільної освіти у ЗПО

Освітня діяльність в закладах позашкільної освіти

Методологія наукового дослідження

Виробничі технології    

 

ІІ. Варіативна частина

Дисципліни за вибором студента

Наукові основи позашкільної освіти 

Методична робота у закладах позашкільної освіти 

Тренінгові технології в позашкільній освіті 

Нормативно-правове забезпечення ПО

Стратегія позашкільної освіти

Підготовка курсової роботи  

Практикум з художньо-естетичного напряму ПО

Менеджмент управління персоналом ПО

Діловодство у закладах позашкільної освіти

Практикум з науково-технічного напряму ПО

Практикум з дослідницько-експериментального напряму ПО

 

 

ІІІ. Науково-дослідницька робота і практика

Науково-дослідницька практика

Науково-педагогічна практика

Переддипломна практика

Науковий семінар

Підготовка магістерської роботи

 

   
© ПОЗАШКІЛЛЯ ВРАЖАЄ