Звітно-наукова конференція студентів та аспірантів «Освіта і наука – 2021»

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

 

Програма

6 квітня 2021 року , вівторок

13.30

 

Реєстрація учасників конференції

програма ZOOM

14.00

 

Офіційне відкриття конференції

Вітальні слова

14.15

 

Виступи учасників конференції

 

15.30

 

Обговорення

 

 

 

16.00

 

Підбиття підсумків

Вручення сертифікатів

 

Технічний супровід

Початок конференції

14.00

Реєстрація учасників

13:30₋13.55

Посилання для підключення до конференції

https://us02web.zoom.us/j/82536144301

Ідентифікатор конференції

82536144301

Пароль

1

Ідентифікатор особи

- при під’єднанні до «ZOOM» ввійти від імені та прізвища учасника конференції

- поставити своє фото на аватар акаунта

Контакти особи, яка здійснює технічну підтримку заходу

097 879 56 75

Олександр Анатолійович Шевченко

 

Звітно-наукова конференція студентів та аспірантів «Освіта і наука – 2021»

 

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

«ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

 

Керівник секції – професор Биковська О. В.

Секретар секції – аспірант Шевченко О. А.

 

Модератор секційного засідання – Лариса Володимирівна Оружа, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

 

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Биковська Олена Володимирівна, завідувач кафедри позашкільної освіти Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

 

І. ВИСТУПИ З ДОПОВІДЯМИ

 

Регламент: виступ – до 7 хв., інформаційні повідомлення – до 5 хв.

Мірзаєва Ольга Вікторівна, магістрантка групи 13зСОТмПО кафедри позашкільної освіти

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СУКУПНІСТЬ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Мілютіна Олена Анатоліївна, магістрантка групи 13зСОТмПО кафедри позашкільної освіти

ОБРОБКА ШКІРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ДУХОВНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ

 

Шамрій Лариса Валентинівна, магістрантка групи 13зСОТмПО кафедри позашкільної освіти

ЗМІСТ РОБОТИ БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО НАПРЯМУ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Клюй Вікторія Вікторівна, магістрантка групи 13зСОТмПО кафедри позашкільної освіти

АКТУАЛЬНІСТЬ КУРСУ ФОТОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Елуаер Вікторія Володимирівна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ

 

Сидорова Анастасія Сергіївна, магістрантка груп 11зОПНмПО, 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Твердохліб Дмитро Миколайович, магістрант групи 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

СУЧАСНІ БЕЗПЕКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

 

Сирота Мар'яна Сергіївна, магістрантка групи 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

 

Данілець Анастасія Вікторівна, аспірантка 1 року навчання кафедри позашкільної освіти

НАСТУПНІСТЬ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Ассаф Ольга Вікторівна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Ляшенко Аліна Олександрівна, магістрантка групи 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

ЗМІСТ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ГУРТКАХ ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ

 

ІІ. ТЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ. ТЕЗИ

Чубакова Стефанія Миколаївна магістрантка групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Чередник Тамара Миколаївна, магістрантка групи 13зСОТмПО кафедри позашкільної освіти

ОСОБЛИВОСТІ КЕРАМІКИ ЯК ВИДУ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

 

Тюзіна Вікторія Сергіївна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

ЗМІСТ НАВЧАННЯ У ГУРТКУ «ПІЗНАЮ СВІТ» ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Моргунова Анастасія Іванівна, магістрантка групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Ярошук Юлія Валеріївна, магістрантка групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРАМИ, СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Дунчич Ірина Ігорівна, магістрантка середньої освіти групи 11СОТмПК кафедри позашкільної освіти

СУЧАСНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Лисак Каріна Юріївна, магістрантка групи 11СОТмПК кафедри позашкільної освіти

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ПИТАНЬ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ

 

Демяненко Владислав Віталійович, магістрантка групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти  

ЗМІСТ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Костерін Дмитро Андрійович, магістрантка групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти

СИСТЕМА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Польовик Данило Олександрович, магістрант групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДу ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Скрибка Микола Миколайович, магістрант групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти

SWOT-АНАЛІЗ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Скрибка Сергій Миколайович, магістрант групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти

СУЧАСНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Стратійчук Руслана Василівна, магістрантка групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

 

Пасічник Юрій Васильович, магістрант групи 11ОПНм(ПО) кафедри позашкільної освіти

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Власова Маріка Андріївна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Кабачій Ірина Василівна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

 

Клімова Олеся Андріївна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Кряженко Марина Олександрівна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Лященко Тамара Олександрівна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Михайленко Юлія Миколаївна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Паламарчук Тетяна Олександрівна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Соломончук Ірина Віталіївна, магістрантка групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Бабенко Микита Олегович, магістрант групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Гаріфова Людмила Миколаївна, магістрантка групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Кліщ Наталія Іванівна, магістрантка групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Охрамович Аліна Олександрівна, магістрантка групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Сушанов Олексій Вікторович, магістрант групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Хоробров Василь Васильович, магістрант групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК ПІДСИСТЕМА

 

Яригін Олександр Сергійович, магістрант групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ

 

Ярмола Леся Петрівна, магістрантка групи 13СОТмПО кафедри позашкільної освіти

СИСТЕМА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Василенко Олександр Борисович, магістрант групи 11зОПНмПО кафедри позашкільної освіти

SWOT-АНАЛІЗ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Козакевич Тетяна Мирославівна, магістрантка групи 13зСОТмПО кафедри позашкільної освіти

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Ткаченко Ірина Анатоліївна, магістрантка групи 13зСОТмПО кафедри позашкільної освіти

НАПРЯМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ

 

Шевченко Максим Володимирович, магістрант групи 13зСОТмПО кафедри позашкільної освіти

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Носова Тетяна Володимирівна, аспірантка І року навчання кафедри позашкільної освіти

Навчання на основі гри як ефективний спосіб вирішення педагогічних завдань

 

Шевченко Олександр Анатолійович, аспірант ІІ року навчання кафедри позашкільної освіти

Теоретичні основи роботи гуртків технічної творчості у закладах позашкільної освіти

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОБГОВОРЕННЯ

 

Аннанєв Довлетмират, студент групи 27ОПН кафедри позашкільної освіти

Антоненко Анна Андріївна, студентка групи 17ОПН кафедри позашкільної освіти

Бойко Катерина Миколаївна, студентка групи 17ОПН кафедри позашкільної освіти

Дзюба Анастасія Сергіївна, студентка групи 17ОПН кафедри позашкільної освіти

Жало Владислав Валерійович, студент групи 27ОПН кафедри позашкільної освіти

Казо Ігор Федорович, доцент кафедри позашкільної освіти, кандидат фізико-математичних наук

Калгіна Анастасія Денисівна, студентка групи 17ОПН кафедри позашкільної освіти

Коростієнко Алла Сергіївна, студентка групи 27ОПН кафедри позашкільної освіти

Олексюк-Казо Лариса Маркіянівна, доцент кафедри позашкільної освіти, доцент

Пісковий Ярослав Валентинович, студент групи 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

Попова Ганна Дмитрівна, доцент кафедри позашкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Рехимязов Розгелді, студент групи 27ОПН кафедри позашкільної освіти

Сердюк Олександр Сергійович, студент групи 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

Твердохліб Дмитро Миколайович, студент групи 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

Фролкова Альона Олександрівна, студентка групи 17ОПН кафедри позашкільної освіти

Хохлова Ксенія, студентка групи 27зОПН кафедри позашкільної освіти  

Хрульков Сергій Олександрович, студент групи 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

Черватюк Кароліна Олександрівна, студентка групи 27ОПН кафедри позашкільної освіти

Шевчук Вікторія Володимирівна, студентка групи 27ОПН кафедри позашкільної освіти

Шибко Станіслав Іванович, студент групи 14СОТмПО кафедри позашкільної освіти

 

Завантажити в PDF

 

   
© ПОЗАШКІЛЛЯ ВРАЖАЄ